در این جلسه روند پیشرفت پروژه اطلس جامع سرمایه‌گذاری استان و تهیه بسته فرصتهای سرمایه‌گذاری بررسی و سیاستهای دولت سیزدهم در راستای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با تسهیل حداکثری فرآیندهای اداری مربوطه مورد تاکید معاون محترم وزیر قرار گرفت. دکتر مخلص الائمه ضمن بیان رتبه‌های برتر استان طی دو سال اخیر در شاخص‌های سرمایه گذاری و کسب و کار به راهبرد اساسی استان برای تبدیل شدن به هاب تجارت جاده‌ای، ریلی، فرودگاهی و توسعه اقتصاد دریامحور از مسیر سواحل مکران اشاره نمودند. همچنین ملااسماعیلی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با ارایه گزارشی جامع از وضعیت سرمایه گذاری خارجی استان به افزایش دو برابری سرمایه گذاری خارجی جذب و بکارگیری شده در دولت سیزدهم اشاره داشته و اظهار داشتند با راهبری استاندار محترم و در یک هماهنگی کامل اقدامات میان مدت و کوتاه مدت بسیار خوبی در زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در دستور کار مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قرار دارد.