دومین نشست سراسری اطلس سرمایه گذاری کشور و رونمایی از نسخه اولیه بصورت وبیناری برگزار شد. در این نشست که با هدف ارائه اطلاعات لازم شامل آخرین وضعیت استان ها، بانکهای اطلاعاتی و اقدامات صورت گرفته در سطوح ملی و استانی برگزار گردید، مدیران، معاونین و نمایندگان استانداری ها، سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی، ادارات‌ کل امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در ۳۱ استان نیز حضور داشتند.