سعید ملااسماعیلی مدیر کل امور اقتصادی ودارایی و نایب رئیس مرکز سرمایه گذاری استان مرکزی از جذب شش میلیون یورو ماشین آلات تولیدی از محل سرمایه گذاری خارجی به استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، ملااسماعیلی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز سرمایه گذاری استان اظهار داشت : دراسفند ماه سالجاری یک شریک فعال درصنعت مکمل های غذایی ودارویی دراستان مرکزی باهمکاری گمرک مبلغ شش میلیون یورو ماشین آلات خط تولید برای توسعه تولیدات خود به استان وارد نمود .

به گفته وی این طرح از صنایع بادانش فنی بالا است که با سرمایه گذاری خارجی درمناطق شمالی استان راه اندازی شده و درحال تولید می باشد.

ورود این ماشین آلات ضمن توسعه تولید آن کارخانه با جلوگیری از واردات برخی اقلام غذایی ودارویی در زمینه صرفه جویی های ارزی نیز آثار و تبعات مثبتی را برای اقتصاد استان وکشور درپی خواهد داشت .